Średnica MGwint metrycznyGwint metryczny
drobnozwojny
   Rozmiar Klucza
10,250,2   
1,20,250,2   
1,40,30,2   
1,6350,2   3,2
1,80,350,2   
20,40,25   4
2,20,450,25   
2,50,450,35   5
30,50,35   5,5
3,50,60,35   6
40,70,5   7
50,80,5   8
610,750,5  10
710,750,5  11
81,2510,750,5 13
91,2510,750,5 
101,51,2510,75 17*
121,751,51,251 19*
1421,51,251 21
1621,51  24
182,521,51 27
202,521,51 30
222,521,51 34
24321,51 36
27321,51 41
303,521,51 46
333,521,51 50
364321,5 55
394321,5 60
424,5321,5 65
454,531,5  70
485321,5 75
525321,5 80
565,54321,585
605,54321,590
646432 95
686432 100

Polecane artykuły