Kotwa chemiczna hybrydowa TFIX FCR410V PRO – poj. 410ml

Opis: 

Właściwości:

 • bardzo wysokie nośności, obciążenia statyczne lub quasistatyczne
 • Beton zarysowany lub niezarysowany (pręt gwintowany M10, M12, M16,
  M20, M24)
 • Beton zbrojony lub niezbrojony o normalnej gęstości klasy od C12/C15 do
  C50/C60 według EN 206:2013
 • Pręty zbrojeniowe mogą być stosowane w betonie suchym lub wilgotnym
 • Nie dopuszcza się montażu w zalanych otworach
 • Wpływy sejsmiczne kategorii C1 (maks. w = 0,5 mm): pręt gwintowany M10,
  M12, M16, M20, M2
 • podniesiona wydajność żywicy (do 30%) ze względu na zmniejszenie wymaganej średnicy otworu w mocowanym elemencie, np. fi24mm (tradycyjnie) do fi22mm dla mocowania pręta fi20mm,
 • wklejanie prętów gwintowanych (M8-M24) w betonie, betonie zbrojonym oraz kamieniu naturalnym,
 • wklejanie prętów gwintowanych (M8-M12) w podłożach z muru, tj.: cegła pełna, cegła silikatowa, cegła dziurawka, porotherm, itp.,
 • wklejanie prętów gwintowanych (M8-M12) z użyciem stalowych tulei siatkowych lub tulei perforowanych w betonie, cegle pełnej i dziurawce, porothermie, itp.,
 • żywica niskoemisyjna – nie zawiera styrenu,
 • po utwardzeniu nie wchodzi w reakcje z substancjami chemicznymi i wodą,
 • zakres użytkowania -40 st.C do +80 st.C,
 • można stosować w betonie mokrym, suchym oraz otworach zalanych wodą,
 • posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA.
Realizujemy indywidualne zamówienia na elementy według rysunku lub według indywidualnych ustaleń z klientem.